top of page

Values

วิธีที่เราส่งมอบคุณค่าผ่านการทำงาน

สังคม:

1. รายการคาราวานสำราญใจ เที่ยวไปในชุมชน ช่อง 3 : ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชน

2. สังคมเด็กนอกคอก : ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการหาจุดแกร่ง และพัฒนาตัวเอง

ลูกค้าและพาร์ตเนอร์:

แคมเปญส่งมอบของขวัญปีใหม่แทนคำขอบคุณจากใจทีมงาน

ทีมงาน:

ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ เรียนรู้โลกกว้าง

ไปกับทีมงานผู้ร่วมแรงร่วมใจสร้างผลงานด้วยกันมา

bottom of page