TROFY

The Brief:

 

ลูกค้าต้องการสร้างโครงการทาวน์โฮมและบ้านแฝด ที่มีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ "พนักงานระดับบนของนิคมอุตสาหกรรม"

Our Creative Solution:

 

ตั้งชื่อโครงการ "TROFY" ภายใต้แนวคิด "รางวัลแห่งความสำเร็จของคุณ"

โดยออกแบบอัตลักษณ์ให้มีความหรูแต่เข้าถึงง่าย และเข้ากับบ้านที่เป็นสไตล์ยุโรป

For more please visit : https://www.facebook.com/Baantrofy

© 2021 C'est Design

MENU

cestdesign_logo-01.png