top of page

SENERA

The Brief:

พวกเราได้รับโจทย์ให้ต่อยอดแบรนด์ลูกของ NEWERA Luxury Condominium ซึ่งเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว

และเป็นผลงานที่พวกเราภาคภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับลูกค้าตั้งแต่ปี 2017  

 

ครั้งนี้ ลูกค้าต้องการสร้างแบรนด์ที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุครบวงจร โดยต้องการให้มีความเชื่อมโยงกับแบรนด์เก่า ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่สู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์

Our Creative Solution:

 

จากรากความคิดที่มาแบบเดียวกับ Newera (New Era of Living) ทีมเซ่ ดีไซน์ จึงได้นำเสนอชื่อแบรนด์ “Senera”  เกิดจากการผสมคำระหว่าง Senior Living + Era ให้เป็นชื่อที่ไพเราะ และจดจำง่าย

 

แบรนด์ Serena จะให้ความรู้สึกสดใส กระฉับกระเฉง แตกต่างจาก Senior Living ที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยพวกเราได้ออกแบบ

อัตลักษณ์ของแบรนด์ให้เป็นรูปกังหันที่ประกอบจากตัว S แสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวกระฉับกระเฉง ซึ่งเป็นใจหลักสำคัญ

ของผู้อยู่อาศัยสูงอายุ และกำหนดโทนสีในแบรนด์ทั้งหมด 4 สีหลัก เพื่อบ่งบอกถึงลักษณะธุรกิจของลูกค้าที่ประกอบเป็น Wellness Living อย่างแท้จริง (4M) : Mindfulness, Motivation, Movement และ Medical & Health Care

senera-04.jpg
senera-01.jpg
senera-02.jpg
senera-03.jpg
Scene 31.png
Free Fascia 3D Logo Mockup PSD 3.png
01_ENTRANCE.jpg
02_AERIAL.jpg
1.RECEPTION.jpg
NURSE STATION&WAITING AREA.jpg
bottom of page