top of page

ADMAN Awards Design Judge 2020 & 2021

พลอยเซ่ ได้รับเชิญให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินผลงานประกวดโฆษณา Adman Awards & Symposium ประจำหมวด Design ประจำปี 2020 & 2021Original Link : https://admanawards.com/awards?tab=judges

bottom of page