top of page

Adman Award Design Judge 2022

พลอยเซ่ ได้รับเชิญให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินผลงานประกวดโฆษณา Adman Awards & Symposium ประจำหมวด Design ประจำปี 2022 ซึ่งเป็นปีที่ 3 แล้วในการตัดสินงานเวทีนี้
แหล่งข่าว : https://admanawards.com/awards

bottom of page