2MORROW GROUP

The Brief:

บริษัท 2morrow Group ต้องการให้ปรับภาพลักษณ์ใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมกับการขยายองค์กร โดยยังคงเอกลักษณ์ของเดิมไว้อยู่

Our Creative Solution:

 

ปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้น สร้างอัตลักษณ์แบบใหม่

โดยใช้สีที่ดูสดใส สีส้มสื่อถึงแสงอาทิตย์ยาวเช้า และสีเขียวสื่อถึงทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุด

© 2021 C'est Design

MENU

cestdesign_logo-01.png