top of page

VALUE

วิธีที่เราส่งมอบคุณค่าผ่านการทำงาน

สังคม:

1. รายการคาราวานสำราญใจ เที่ยวไปในชุมชน ช่อง 3 : ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชน

117130103_10157473105932227_122438790848

2. สังคมเด็กนอกคอก : ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการหาจุดแกร่ง และพัฒนาตัวเอง

ลูกค้าและพาร์ตเนอร์:

แคมเปญส่งมอบของขวัญปีใหม่แทนคำขอบคุณจากใจทีมงาน

ผลงานปี 2557 - 2564

ทีมงาน:

ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ เรียนรู้โลกกว้าง

ไปกับทีมงานผู้ร่วมแรงร่วมใจสร้างผลงานด้วยกันมา

bottom of page