top of page

TBY Jeans

C’est Design ได้รับเกียรติให้ทำหนัง Brand Communication  เล่าเรื่องสื่อสารแก่นแท้ของ Brand TBY ที่เปิดมาแล้วถึง 27 ปี โดยเริ่มจากการ Workshop สัมภาษณ์ลูกค้า ก่อนจะให้ลูกค้าเป็นผู้นำเสนอเรื่องราวด้วยตัวเองเพื่อสื่อสารถึง “Why” เหตุผลที่ทำให้ลูกค้าสร้างแบรนด์ยีนส์​ TBY ให้อยู่คู่ไทยมาอย่างยาวนาน

bottom of page