top of page

Senera

2021   |   Brand identity, Brand name

The brief:

 

พวกเราได้รับโจทย์ให้ต่อยอดแบรนด์ลูกของ NEWERA Luxury Condominium ซึ่งเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว และเป็นผลงานที่พวกเราภาคภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับลูกค้าตั้งแต่ปี 2017  

 

ครั้งนี้ ลูกค้าต้องการสร้างแบรนด์ที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุครบวงจร โดยต้องการให้มีความเชื่อมโยงกับแบรนด์เก่า ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่สู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์

Our creative solution:

 

จากรากความคิดที่มาแบบเดียวกับ Newera (New Era of Living) ทีมเซ่ ดีไซน์ จึงได้นำเสนอชื่อแบรนด์ “Senera”  เกิดจากการผสมคำระหว่าง Senior Living + Era ให้เป็นชื่อที่ไพเราะ และจดจำง่าย 

 

แบรนด์ Serena จะให้ความรู้สึกสดใส กระฉับกระเฉง แตกต่างจาก Senior Living ที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยพวกเราได้ออกแบบอัตลักษณ์ของแบรนด์ให้เป็นรูปกังหันที่ประกอบจากตัว S แสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวกระฉับกระเฉง ซึ่งเป็นใจหลักสำคัญของผู้อยู่อาศัยสูงอายุ และกำหนดโทนสีในแบรนด์ทั้งหมด 4 สีหลัก เพื่อบ่งบอกถึงลักษณะธุรกิจของลูกค้าที่ประกอบเป็น Wellness Living อย่างแท้จริง (4M) : Mindfulness, Motivation, Movement และ Medical & Health Care

bottom of page