top of page

Rachaya

2022   |   Brand identity

The brief:

 

เราได้รับโจทย์ให้สร้างอัตลักษณ์ และความหมายใหม่ให้กับแบรนด์ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เจ้าใหญ่ในอุดรธานี

Our creative solution:

 

จากการลงพื้นที่ จึงได้สัมผัสว่า “รชยา” มีความเป็นตัวตนจนสามารถจำแนกออกมาได้เป็น 4 คำ ที่สื่อถึง “เรา ชีวิต เย็น อาศัย” หลอมรวมกันเป็นชื่อ รชยา ในมุมมองใหม่ ที่จะสามารถสื่อสารได้ทั้งกับคนภายในและนอกองค์กร ผ่านการดีไซน์ตราสัญลักษณ์เป็นดอกไม้ลักษณะอ่อนช้อย แต่ยังคงมีความเป็นไทยทันสมัย ทั้งหมด 4 แฉกจนรวมเป็นหนึ่งเดียว

bottom of page