top of page

Wawa Pack Re-Brand ใหม่ เป็น "myWawa"

คุณ กร เธียรนุกุล ทายาทรุ่นที่สามของ Wawa Group หรือ บริษัท นิวไวเต็ก จำกัด (เดิม) ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อแบรนด์จาก Wawa Pack เป็น myWawa ซึ่งตั้งเป้าจะเป็นตลาดออนไลน์ของ 45 กลุ่มอุตสาหกรรม ปัจจุบันแพลตฟอร์ม myWawa มียอดขายเกิดขึ้นระดับพันล้านบาท จากผู้ขายรายใหญ่ที่มีความเคลื่อนไหวประจำหลายสิบรายบริษัท เซ่ ดีไซน์ รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่มีโอกาสได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับคุณกรเนื่องในโอกาสนี้Designed by C'est Design 2021

Comments


bottom of page