top of page

PLA2 Won Global Future Design Award 2021

บริษัท Dersyn Studio ผู้ออกแบบ PLA 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากงานออกแบบโครงการ Global Future Design Awards ปี 2021 (GFD) โดยมีการออกแบบรูปทรงสถาปนิกที่โดดเด่น ทันสมัย ยืดหยุ่น และเหมาะสมกับโลกอนาคต


C'est Design รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบอัตลักษณ์ให้กับโครงการ PLA 2 และขอแสดงความยินดีกับ Dersyn Studio มา ณ ที่นี้Comments


bottom of page