top of page

Minisize Me ได้รับรางวัลในฐานะ SMEs Success Case

Minisize Me ได้รับรางวัลในฐานะ SMEs Success Case สู่ Global ด้วยการตลาด Online จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม


ขอแสดงความยินดีกับคุณตูน สุภัชชา ปิตินันท์ และแบรนด์ Minisize Me ที่ได้รับรางวัลในฐานะแบรนด์ที่มีเคสที่ประสบความสำเร็จกับการทำการตลาด Online จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา


พวกเราทีม C’est Design รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสรีแบรนด์ให้กับ Minisize Me ให้เป็นไปตามภาพลักษณ์การตลาดที่แบรนด์วางไว้ และขอแสดงความยินดีกับคุณตูนเป็นอย่างยิ่งมา ณ ที่นี้

Branding & Concept Designed by C'est Design 2019

Photos from Khun Toon Supatcha Pitinunt Facebook

Comentários


bottom of page