top of page

MyMo Alpha

2019   |   Brand Identity

The brief:

 

เป็นโครงการที่ได้รับโจทย์จากคุณ บุญสน เจนชัยมหกุล รองผู้อำนวยการออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้คิดแคมเปญเพื่อให้ชาวออมสินรักและเผยแพร่แอพลิเคชั่น MyMo ในเดือนธันวาคม 2561

​​

Our creative solution:

 

ทีม C’est Design ได้จัดทำ Workshop และ ร่วมพัฒนาโครงการมาโดยตลอด ผ่านการปรับเปลี่ยนลักษณะแคมเปญ จากการจำกัดจำนวนผู้คนเข้าร่วมโครงการปิด 100 คน ให้กลายเป็นโครงการเปิด โดยทุกคนสามารถเข้าร่วมกระบวนการแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ ในนามของ “MyMo ALPHA”

ผ่านภาพลักษณ์ “หมาป่า” ที่เป็นสัญลักษณ์ของนักล่า ว่องไว และทำงานเป็นทีม ซึ่งเป็นลักษณะของผู้นำที่ดี


ผลลัพธ์ของการรับสมัครครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม เราได้ผู้สมัครซึ่งเป็นชาวออมสิน จำนวน 1,083 คน

 

ปี 2563 โครงการกำลังเข้าสู่ Season ที่ 2 โดยมีกระแสตอบรับที่ดีมาก ซึ่ง C’est Design ได้ทำงานร่วมกับทีมงานส่วนกลางของธนาคารออมสิน และบริษัท TN Corporation ในการพัฒนา Application สำหรับชาวออมสิน เพื่อให้สามารถดูแลลูกค้าเองอย่างทั่วถึงได้ในอนาคต ผ่านการคิดสร้างสรรค์แคมเปญใหม่ๆ โดยใช้ Game Theory มาร่วมด้วยเพื่อให้ชาวออมสินสนุกกับการพัฒนาตนเอง

 

โครงการ MyMo ALPHA เป็นหนึ่งในโครงการที่สามารถวัดผลได้จริง ผ่านยอดขายผลิตภัณฑ์ของธนาคารที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นนัยยะ และสามารถทำให้

ผู้บังคับบัญชาค้นพบ “ช้างเผือก” ซึ่งเป็นพนักงานที่เก่งในสาขาต่างๆ จากทั่วประเทศ ไม่ว่าเขาจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตาม

 

โครงการนี้ ได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะ Leadership Program จาก ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในงานประชุมสำหรับผู้บริหารระดับผู้จัดการสาขาขึ้นไป ประจำปี 2563 ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจที่เราได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแคมเปญนี้

ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน

bottom of page