top of page

2morrow Group

2016   |   Brand identity

The brief:

 

บริษัท 2morrow Group ต้องการให้ปรับภาพลักษณ์ใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมกับการขยายองค์กร โดยยังคงเอกลักษณ์ของเดิมไว้อยู่

​​

Our creative solution:

 

ปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้น สร้างอัตลักษณ์แบบใหม่ โดยใช้สีที่ดูสดใส สีส้มสื่อถึงแสงอาทิตย์ยาวเช้า และสีเขียวสื่อถึงทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุด

bottom of page