top of page

TastyUSA

2021   |   Brand Identity

The Brief:

 

U.S. Department of Agriculture (USDA) ต้องการที่จะขยายตลาดอาหารนำเข้าจากประเทศอเมริกา ผ่านการเปิดเพจ Facebook ในชื่อ TastyUSA และต้องการให้เราออกแบบโลโก้ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอเมริกัน

Our Creative Solution:

 

ออกแบบโลโก้ภายใต้ Concept ความเป็นอเมริกัน ใช้สีและดาวตามธงชาติของสหรัฐอเมริกา ดูเรียบง่าย แต่ชัดเจน 

และสะท้อนถึงความหลากหลายโดยการใช้ตัวอักษรที่แตกต่างกัน

https://www.facebook.com/TastyUSAOfficial

bottom of page