top of page

🌕 Mid-Autumn Festival by Sapaitai X C’est Design

ผลงาน Collaborations ครั้งที่ 2 ของ "บ้านสะใภ้ใต้" และ "เซ่ ดีไซน์" สำหรับเทศกาลขนมไหว้พระจันทร์ ปี 2564คอนเซปต์ของกล่องขนมไหว้พระจันทร์สะใภ้ใต้ ในภาพนี้ เป็นการตีความมาจากชื่อร้าน “บ้านสะใภ้ใต้” แบรนด์สำหรับร้านนั่งทานของสะใภ้ใต้ ที่จะพร้อมต้อนรับทุกท่านสู่บ้านของเราในปลายปีนี้ ซึ่งรูปผู้หญิงตรงกลางโลโก้ คือ รูปคุณยายของนายหัว หรือ คุณยายทวดของหลาน เป็นผู้หญิงใต้เชื้อสายจีนที่มีรูปลักษณ์หน้าตางดงามรวมกับ “เทศกาลไหว้พระจันทร์” ของจีน ที่มีการผสมผสานกลิ่นอายของความเป็นภาคใต้ จาก “หนังตะลุง” โดยการเลือกใช้กระต่ายทั้ง 3 ตัว เป็นเหมือนหุ่นเชิด ที่มาเล่นแสงจันทร์ในช่วงเวลาดังกล่าวของปี 🌕สามารถติดตามได้ที่ IG : Sapaitai_Food และ LOA @Sapaitai Photo by : rattomarty


bottom of page