top of page

ร่วมตัดสินงาน ADMAN Awards 2019 หมวดดีไซน์

พลอย เซ่ ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินงานออกแบบ ADMAN Awards จัดโดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ปี 2019 ณ โรงแรม The Davis Bangkokbottom of page