top of page

“โครงการ MyMo ALPHA”

โดย ธนาคารออมสิน

(2018-ปัจจุบัน)

The Brief:

 

โครงการนี้ ได้รับโจทย์จากคุณ บุญสน เจนชัยมหกุล รองผู้อำนวยการออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้คิดแคมเปญภายในธนาคารเพื่อให้ชาวออมสินรักและเผยแพร่แอพลิเคชั่น MyMo ในเดือนธันวาคม 2018 ในขณะเดียวกันก็อยากให้โครงการนี้ สามารถทำให้ผู้บริหารพบเจอกับดาวเด่นที่มีแววผู้นำภายในองค์กร เพื่อสืบทอดตำแหน่งระดับบริหารของธนาคารในอนาคตได้

Our Creative Solution:

 

ทีม C’est ได้จัดทำ Workshop และ ร่วมพัฒนาโครงการผ่านการปรับเปลี่ยนลักษณะแคมเปญ จากการเฟ้นหาแฟนพันธุ์แท้ จำนวน 100 ท่าน ให้เป็นโครงการ “เปิด” โดยพนักงานและลูกจ้างธนาคารทุกคน สามารถเข้าร่วมขบวนแห่งการเติบโตนี้ได้ ในนามของ “MyMo ALPHA” ผ่านสัญลักษณ์ “หมาป่า” ที่เป็นตัวแทนของนักล่าที่ว่องไว และทำงานเป็นทีม

ในปีแรก เราได้ผู้สมัครจำนวน 1,083 ท่าน จากทั่วประเทศ ปี 2020 เรามีจำนวนสมาชิกรวม 2,136 ท่าน และยังขยายจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ปี 2021 เรากำลังเข้าสู่ปีที่ 3 โดยจะสร้าง Leadership Academy เพื่อให้ธนาคารสามารถ “สร้าง” ผู้นำที่มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันในโลกอนาคต

ทีม C’est ร่วมงานในฐานะผู้จัดการโครงการอย่างใกล้ชิดร่วมกับทีมงานส่วนกลางของธนาคารออมสิน และบริษัท TN Corporation ในการดำเนินโครงการ ผ่านการคิดสร้างสรรค์แคมเปญใหม่ๆ โดยใช้ Game Theory ผสานกับเทคโนโลยี เพื่อให้ชาวออมสินสนุกกับการทำงาน ดูแล Portfolio ของลูกค้าได้เอง และได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองอีกด้วย

โครงการ MyMo ALPHA เป็นหนึ่งในโครงการที่สามารถวัดผลได้จริง ผ่านยอดขายผลิตภัณฑ์ของธนาคารที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นนัยยะ ทำให้ผู้บังคับบัญชาสามารถค้นพบ “ช้างเผือก” ซึ่งเป็นพนักงานที่โดดเด่นจากสาขาต่างๆ จากทั่วประเทศ เป็นผลงานที่พวกเราภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับธนาคารออมสิน

3.jpeg
4.jpeg
5.jpg
1.jpeg
2.jpeg
4.jpeg
6.jpeg
7.jpeg
8.jpeg
9.jpeg
MAM_UPDATE18082020.002.jpeg
8_1.jpg
bottom of page