MODERN FOOD

The Brief:

 

บริษัท โมเดอร์น ฟู้ด อินดัสตรี้ จำกัด ผู้ผลิตสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ต้องการที่จะปรับภาพลักษณ์ขององค์กรใหม่

ให้ทันยุคทันสมัยมากยิ่งขึ้น และดูเป็นมิตรเข้าถึงง่าย

Our Creative Solution:

 

ออกแบบโลโก้ใหม่ให้สอดคล้องกับแนวทางใหม่ขององค์กร และกำหนดแนวทางของกราฟิกใหม่ทั้งหมด โดยยังยึดสีเดิมเพื่อคงเอกลักษณ์ไว้

https://www.modernfoodindustries.com/

© 2021 C'est Design

MENU

cestdesign_logo-01.png