top of page

“โครงการวิกนางฟ้า"

โดย มูลินิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่

(2020 - 2021)

The Brief:

 

คุณโจลี่ เจ้าของมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ ได้เปิดบริษัท จิตอาสา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (Social Entreprise) ต้องการให้ C’est สร้างความชัดเจนระหว่างสองบริษัทที่เปิดขึ้นมาแล้ว รวมถึงคิดรูปแบบการสื่อสารของบริษัทจิตอาสาใหม่ให้ทีมงานสามารถใช้ในการสื่อสารแก่องค์กรผู้สนับสนุนโครงการได้ง่ายและเป็นรูปธรรม

Our Creative Solution:

 

ทีม C’est ได้จัดทำ Workshop และ นำเสนอโครงการภายใต้ชื่อ “วิกนางฟ้า” สร้างความชัดเจนให้แก่แบรนด์ “วิกผมแท้” ที่ ช่วยสร้างงานให้แก่ผู้ด้อยโอกาส สื่อสารโครงการใหม่ให้ชัดเจนสั้นกระชับ วางโครงสร้างการสื่อสารและ จัดทำโลโก้ใหม่ให้สื่อถึง “วิกผมคุณภาพ” ซึ่งเป็นตัวแทนที่เชื่อมต่อความรู้สึกที่ดีจากผู้มอบ ผู้สร้าง และ ผู้จัดทำ

 

/ อยู่ในระหว่างการปรับ Business Presentation จัดทำ Website และ Brochure Design ให้กับลูกค้า /

1.png
2.png
3.png
4.png
5.jpg
bottom of page